SPRZEDAŻ I REZERWACJA BILETÓW

Nauczyciele kupują taniej!

REZERWACJE

1. Rezerwacji można dokonać telefonicznie

Tel. 24 262 48 40, 24 266 38 08

lub osobiście tylko w Biurze Obsługi Widza.

2. Rezerwacja grupowa wymaga potwierdzenia pisemnego lub za pomocą poczty elektronicznej na adres: biuro-widza@teatrplock.pl

3. Zarezerwowane bilety należy wykupić w terminie uzgodnionym z Biurem Obsługi Widza.

4. Rezerwacje niewykupione w terminie tracą ważność.

5. Na każdym etapie rezerwacji klient jest zobowiązany do powiadomienia Biura Obsługi Widza o wszelkich zmianach w ilości zarezerwowanych biletów.

6. Nie prowadzimy rezerwacji biletów na siedem dni przed spektaklem.

PRZELEWY

Zarezerwowane bilety można opłacić przelewem i odebrać przed spektaklem. Przed dokonaniem przelewu prosimy o kontakt z Biurem Obsługi Widza.

DANE DO PRZELEWU: 
Teatr Dramatyczny im. Jerzego Szaniawskiego w Płocku
ul. Nowy Rynek 11, 09-400 Płock
Nr konta: 23 1020 1026 0000 1102 0233 3318

Uwaga! Prosimy nie dokonywać wpłat w ostatnich dwóch dniach miesiąca!

Uwaga! Numer konta nie służy do wpłat za spektakle gościnne! Numery kont kontrahentów obsługujących spektakle gościnne są dostępne w opisach tych spektakli.

Płacąc przelewem prosimy o podanie następujących danych:

 • imię i nazwisko osoby rezerwującej
 • numer rezerwacji
 • data, godzina i tytuł (w przypadku imprez gościnnych dopisek "Płock") spektaklu, na który dokonujecie Państwo wpłaty.

Podany numer konta obowiązuje tylko w przypadku opłat rezerwacji dokonanych telefonicznie lub mailowo i nie dotyczy spektakli gościnnych.

HONORUJEMY KARTY PŁATNICZE

FAKTURY

Jeśli istnieje potrzeba wystawienia faktury VAT prosimy o wcześniejszą informację - przed zakupem biletu.

Faktura VAT jest wystawiana w ciągu 48 godzin od sprzedaży biletu (na życzenie klienta fakturę wysyłamy pocztą).

Faktura VAT może być wystawiona do nie później niż 15. dnia miesiąca następującego po miesiącu sprzedaży biletów.

Do wystawienia faktury VAT niezbędny jest paragon fiskalny.

BILETY ULGOWE

Bilet ulgowy jest dostępny tylko i wyłącznie na wybrane spektakle i nie obowiązuje w przypadku spektakli premierowych oraz spektakli gościnnych.

 1. Bilet ulgowy przysługuje uczniom, studentom oraz emerytom i rencistom.
 2. Warunkiem skorzystania z biletu ulgowego jest okazanie legitymacji uprawniającej do zniżki przy zakupie biletu.
 3. Posiadacz legitymacji uprawniony jest do nabycia jednego biletu ulgowego.

ZWROTY

Osoba, która wykupiła wcześniej bilety lub dokonała wpłaty za nie na konto teatru, może dokonać zwrotu biletów w kasie biletowej teatru, w której została dokonana sprzedaż, w terminach:

 1. w przypadku rezerwacji indywidualnych - najpóźniej 7 dni przed datą prezentacji imprezy,
 2.  w przypadku rezerwacji grupowych - najpóźniej 14 dni przed datą prezentacji imprezy.

Wraz ze zwracanym biletem klient zobowiązany jest przedłożyć w kasie biletowej teatru paragon kasy fiskalnej, który otrzymał w momencie zakupu biletu. W przypadku jego braku kasa biletowa ma prawo odmówienia przyjęcia zwrotu biletu.

Teatr dopuszcza możliwość wprowadzenia innych zasad dot. zwrotu biletów, w tym przyjmowanie zwrotów do dnia imprezy, w przypadku:

 1. braku możliwości wykonania imprezy z przyczyn niezależnych od Teatru Dramatycznego w Płocku (np. przerwa w zasilaniu energią elektryczną, choroba artysty itp.);
 2.  braku możliwości wykonania imprezy z przyczyn leżących po stronie Teatru Dramatycznego w Płocku - odwołanie imprezy, zmiana tytułu, daty, godziny.

ZASADY OGÓLNE UCZESTNICTWA W SPEKTAKLACH

 1. Przed wejściem na salę teatralną należy wyłączyć telefon komórkowy.
 2. Osoby, które spóźnią się na spektakl, nie będą wpuszczane na salę.