Płockie Towarzystwo Przyjaciół Teatru

 

Władze Płockiego Towarzystwa Przyjaciół Teatru

 • Jarosław Wanecki - prezes
 • Bożena Śliwińska – v-ce prezes
 • Andrzej Zajdel – v-ce prezes
 • Lena Szatkowska – sekretarz
 • Mieczysław M. Kamiński – skarbnik

 

Członkowie Zarządu:

 • Jacek Czuryło
 • Jerzy Stachurski

 

Komisja rewizyjna:

 • Joanna Banasiak
 • Teresa Gos
 • Natalia Kalinowska-Witek

 

Sąd koleżeński:

 • Urszula Kubiak
 • Mirosława Nagórko
 • Romuald Bartnik

 

Zebrania zarządu odbywają się w każdy ostatni poniedziałek miesiąca.

 

PROTOKÓŁ WZC PTPT   |   PROGRAM WZC PTPT    |    STATUT PTPT