Naukę zawodu rozpoczął w PWSFTViT w Łodzi, a zakończył w Studium Teatralnym Waldemara Wilhelma. Jeszcze przed uzyskaniem dyplomu aktorskiego debiutował na scenie Państwowego Teatru Dramatycznego w Kaliszu. Następnie pracował w teatrach na terenie Wielkopolski, w Gorzowie Wlkp., Zielonej Górze, później w Elblągu. W 1992 roku rozpoczął współpracę z Polskim Radiem w Zielonej Górze, gdzie m.in., jako jeden z pierwszych w Polsce, czytał powieść Moskwa Pietuszki Jerofiejewa, Dwór Singera, prozę Topora oraz wiele utworów poetyckich - od Lorki po Eliota. Występował na Festiwalu Teatrów Wschodniej Europy w Schwedt, uczestniczył w spektaklu otwierającym Uniwersytet Europejski Viadrina we Frankfurcie. Grał we Frankfurcie n/Odrą, w Berlinie, Beeshow, Saarbrucken. Jako aktor Teatru Lubuskiego występował w Wilnie - w słynnym Teatrze na Pohulance, Nancy, Metzu i Paryżu jako Hrabia w Panu Tadeuszu. Jest laureatem pierwszego w Polsce Festiwalu Sztuki Słowa zorganizowanego w ramach cyklu VERBA SACRA w Poznaniu, w 2005 roku ponownie znalazł się w ścisłym finale konkursu. Od 1998 roku jest etatowym aktorem Teatru Dramatycznego w Płocku i członkiem zespołu Studio Teatr Test w Warszawie. Kontynuuje pracę w radiu, czytając poezję i teksty biblijne (w radiu katolickim) oraz prowadząc własne audycje poetyckie.