Urodzony 07.07.1976 r.; Absolwent Policealnego Studium Aktorskiego im. Aleksandra Sewruka przy Teatrze im. Stefana Jaracza w Olsztynie. W płockim Teatrze występuje od 2000 r. Angażuje się w przedsięwzięcia parateatralne i edukacyjne. Prowadzi zajęcia i tworzy przedstawienia z młodzieżą szkolną i osobami niepełnosprawnymi. Współpracuje z Warsztatami Terapii Zajęciowej przy Stowarzyszeniu „Jestem’’. Od kilku lat jest związany ze Stowarzyszeniem Teatr Per Se Mariusza Pogonowskiego, gdzie prowadzi zajęcia teatralne z młodzieżą.